پشتیبانی و دانلود

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

s f

اطلاعات تماس
ایران - اصفهان - نجف آباد
خیابان مجاهد شمالی ، مجتمع خورشید
kabinweb96@gmail.com
09136977622
ما را دنبال کنید

موسسه تجارت هوشمند متین

2.1 Strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work

2.1 Strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work

1.6 Respect privacy.

The responsibility of respecting privacy applies to computing professionals in a particularly profound way. Technology enables the collection, monitoring, and exchange of personal information quickly, inexpensively, and often without the knowledge of the people affected. Therefore, a computing professional should become conversant in the various definitions and forms of privacy and should understand the rights and responsibilities associated with the collection and use of personal information.

Computing professionals should only use personal information for legitimate ends and without violating the rights of individuals and groups. This requires taking precautions to prevent re-identification of anonymized data or unauthorized data collection, ensuring the accuracy of data, understanding the provenance of the data, and protecting it from unauthorized access and accidental disclosureputing professionals should establish transparent policies and procedures that allow individuals to understand what hoe werkt xmeets precies data is being collected and how it is being used, to give informed consent for automatic data collection, and to review, obtain, correct inaccuracies in, and delete their personal data.

Only the minimum amount of personal information necessary should be collected in a system. The retention and disposal periods for that information should be clearly defined, enforced, and communicated to data subjects. Personal information gathered for a specific purpose should not be used for other purposes without the person’s consent. Merged data collections can compromise privacy features present in the original collections. Therefore, computing professionals should take special care for privacy when merging data collections.

1.7 Honor confidentiality.

Computing professionals are often entrusted with confidential information such as trade secrets, client data, nonpublic business strategies, financial information, research data, pre-publication scholarly articles, and patent applicationsputing professionals should protect confidentiality except in cases where it is evidence of the violation of law, of organizational regulations, or of the Code. In these cases, the nature or contents of that information should not be disclosed except to appropriate authorities. A computing professional should consider thoughtfully whether such disclosures are consistent with the Code.

2. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES.

Computing professionals should insist on and support high quality work from themselves and from colleagues. The dignity of employers, employees, colleagues, clients, users, and anyone else affected either directly or indirectly by the work should be respected throughout the processputing professionals should respect the right of those involved to transparent communication about the project. Professionals should be cognizant of any serious negative consequences affecting any stakeholder that may result from poor quality work and should resist inducements to neglect this responsibility.

2.2 Maintain high standards of professional competence, conduct, and ethical practice.

High quality computing depends on individuals and teams who take personal and group responsibility for acquiring and maintaining professional competence. Professional competence starts with technical knowledge and with awareness of the social context in which their work may be deployed. Professional competence also requires skill in communication, in reflective analysis, and in recognizing and navigating ethical challenges. Upgrading skills should be an ongoing process and might include independent study, attending conferences or seminars, and other informal or formal education. Professional organizations and employers should encourage and facilitate these activities.

2.3 Know and respect existing rules pertaining to professional work.

“Rules” here include local, regional, national, and international laws and regulations, as well as any policies and procedures of the organizations to which the professional belongsputing professionals must abide by these rules unless there is a compelling ethical justification to do otherwise. Rules that are judged unethical should be challenged. A rule may be unethical when it has an inadequate moral basis or causes recognizable harm. A computing professional should consider challenging the rule through existing channels before violating the rule. A computing professional who decides to violate a rule because it is unethical, or for any other reason, must consider potential consequences and accept responsibility for that action.

Post a Comment